Druk upoważnienia do pobrania wraz z załącznikiem:
upoważnienie - plik PDF
załącznik do upoważnienia - plik PDF

Opłatę skarbową w wysokości 17 zł należy uiścić na konto:
Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok


nr konta: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

tytuł wpłaty: opłata skarbowa za udzielone upoważnienie dla Agencji Celnej EURUS w Białymstoku
(zamiast wpłaty na konto Urzędu Miejskiego – możliwe jest rozliczenie opłaty skarbowej z agencją celną)  Agencja Celna EURUS

   Marta Goworowska
   Grzegorz Januszkiewicz s.c.

   ul. Octowa 3/17
   15-399 Białystok
   Tel. +48 85 733 35 81
   Kom. +48 515 109 004
   E-mail: info@eu-rus.pl

Partnerzy: