igaliojimas - PDF failas
igaliojimo priedas - PDF failas


Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok


sąskaitos Nr.: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
  Agencja Celna EURUS

   Marta Goworowska
   Grzegorz Januszkiewicz s.c.

   ul. Octowa 3/17
   15-399 Białystok
   Tel. +48 85 733 35 81
   Mob. +48 515 109 004
   E. paštas: info@eu-rus.pl

Partneriai: