Download the authorisation form with the appendix:
authorisation - PDF file - plik PDF
appendix to the authorisation - plik PDF

Stamp duty of PLN 17 to be paid to the following account:
Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok


account no: 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

transfer name: opłata skarbowa za udzielone upoważnienie dla Agencji Celnej EURUS w Białymstoku (stamp duty for authorisation granted to Customs Agency in Białystok)
(instead of making a payment to the Town Hall's account, it's possible to settle the stamp duty with the customs agency)  Agencja Celna EURUS

   Marta Goworowska
   Grzegorz Januszkiewicz s.c.

   ul. Octowa 3/17
   15-399 Białystok
   Tel. +48 85 733 35 81
   Kom. +48 515 109 004
   E-mail: info@eu-rus.pl

Partners: